Văn bản pháp quy

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
81/KH - MTTQ 20/07/2018

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "đoàn kết sáng tạo"

Tải về
82/KH - MTTQ 20/07/2018

Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tam...

Tải về
39/QĐ - MTTQ - BTT 15/03/2018

Quyết định thành lập đoàn giám sát thực hiện Nghị quyết 03...

Tải về
71/KH - MTTQ - BTT 12/03/2018

Kế hoạch giám sát thực hiện Nghị quyết 03 NQ/HU của BCH...

Tải về
01/KH - BCĐ 02/02/2018

KH hoạt động của BCĐ Cuộc vận động " Người Việt Nam Ưu tiên...

Tải về
01/QĐ - BCĐ 02/02/2018

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ Cuộc vận động...

Tải về
02/QĐ - BCĐ 02/02/2018

Quyết định Phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ Cuộc vận...

Tải về
185/MTTQ-BTT 28/09/2017

V/v Ủng hộ, xây dựng quỹ " Chăm sóc Người cao tuổi" Năm 2017

Tải về
 

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA HUYỆN

Số: 56/NV
Tên: (V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.)

Ngày BH: (18/09/2018)

Số: 68-HD/BTGHU
Tên: (Hướng dẫn: Tuyên truyền các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019)

Ngày BH: (26/08/2018)

Số: 767/STTTT-BCVTCNTT
Tên: (V/v cảnh báo nguy cơ lây nhiễm mã độc cho các mạng CNTT của cơ quan Đảng, Nhà nước)

Ngày BH: (12/09/2018)

Số: 644/KH-UBND
Tên: (Kế hoạch: Tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2018)

Ngày BH: (04/09/2018)

Số: 1391/UBND-NC
Tên: (V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC))

Ngày BH: (11/09/2018)

Số: 673/KH-UBND
Tên: (Kế hoạch: Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn huyện Tam Đường năm 2018)

Ngày BH: (13/09/2018)

Số: 1718/QĐ-UBND
Tên: (Quyết định: Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2018)

Ngày BH: (14/09/2018)

Số: 1718/QĐ-UBND
Tên: (Quyết định: Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2018)

Ngày BH: (14/09/2018)

Số: 677/KH-UBND
Tên: (Kế hoạch: Triển khai thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2018 trên địa bàn huyện Tam Đường)

Ngày BH: (11/09/2018)

Số: 664/KH-UBND
Tên: (Tuyên truyền, vận động, phòng ngừa phá nhổ cây thuốc phiện niên vụ 2018 - 2019 trên địa bàn huyện Tam Đường)

Ngày BH: (11/09/2018)

Thống kê

  • Đang truy cập: 24
  • Hôm nay: 348
  • Tháng hiện tại: 5534
  • Tổng lượt truy cập: 1895153