Văn bản pháp quy

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
56/NV 18/09/2018

V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định Quy định vị trí,...

Tải về
54/NV 05/09/2018

V/v: Rà soát công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý hết thời...

Tải về
48/NV 27/08/2018

V/v xây dựng kế hoạch đào tạo Cán bộ , công chức , viên chức...

Tải về
351/UBND - NV 23/07/2018

V/v hoàn thiện bản mô tả về công việc, khung năng lực của...

Tải về
314/UBND - NV 07/05/2018

V/v thành lập các đội thi tham gia hội thi " Dân vận khéo "...

Tải về
17/NV 24/04/2018

V/v đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng do sở Nội vụ Tỉnh...

Tải về
11/CV - PNV 08/03/2018

V/v Lập danh sách cán bộ công chức, viên chức đề nghị nâng...

Tải về
80/PNV 05/12/2017

V/v bổ sung lý lịch cán bộ công chức năm 2017

Tải về
1046 /UBND-NV 23/11/2017

V/v thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên...

Tải về
Số 16/NV 08/03/2017

V/v chiêu sinh lớp QLNN chương trình chuyên viên

Tải về
 

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA HUYỆN

Số: 56/NV
Tên: (V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.)

Ngày BH: (18/09/2018)

Số: 68-HD/BTGHU
Tên: (Hướng dẫn: Tuyên truyền các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019)

Ngày BH: (26/08/2018)

Số: 767/STTTT-BCVTCNTT
Tên: (V/v cảnh báo nguy cơ lây nhiễm mã độc cho các mạng CNTT của cơ quan Đảng, Nhà nước)

Ngày BH: (12/09/2018)

Số: 644/KH-UBND
Tên: (Kế hoạch: Tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2018)

Ngày BH: (04/09/2018)

Số: 1391/UBND-NC
Tên: (V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC))

Ngày BH: (11/09/2018)

Số: 673/KH-UBND
Tên: (Kế hoạch: Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn huyện Tam Đường năm 2018)

Ngày BH: (13/09/2018)

Số: 1718/QĐ-UBND
Tên: (Quyết định: Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2018)

Ngày BH: (14/09/2018)

Số: 1718/QĐ-UBND
Tên: (Quyết định: Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2018)

Ngày BH: (14/09/2018)

Số: 677/KH-UBND
Tên: (Kế hoạch: Triển khai thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2018 trên địa bàn huyện Tam Đường)

Ngày BH: (11/09/2018)

Số: 664/KH-UBND
Tên: (Tuyên truyền, vận động, phòng ngừa phá nhổ cây thuốc phiện niên vụ 2018 - 2019 trên địa bàn huyện Tam Đường)

Ngày BH: (11/09/2018)

Thống kê

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 327
  • Tháng hiện tại: 5513
  • Tổng lượt truy cập: 1895132