Thông báo 320/TB - UBND

Thông báo lịch kiểm tra Công tác CCHC huyện Tam Đường năm 2018

Đăng lúc: 23-07-2018 10:43:00 PM | Đã xem: 17 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Quyết định 974

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra Công tác CCHC huyện Tam Đường năm 2018

Đăng lúc: 23-07-2018 10:40:00 PM | Đã xem: 15 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Số 649/QĐ -UBND

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính phạm vi chức năng quản lý của sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Lai Châu

Đăng lúc: 28-06-2018 05:37:00 AM | Đã xem: 19 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Quyết định số 621/QĐ - UBND

Quyết định về việc phê duyệt danh mục các TTHC được sửa đổi, bổ xung vào đề án thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông áp dụng chung tại UBND cấp xã trên địa bàn huyện Tam Đường

Đăng lúc: 19-04-2018 05:06:00 AM | Đã xem: 75 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Quyết định 563/QĐ - UBND

Quyết định V/v công bố kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2017 của UBND các xã, Thị trấn trên địa bàn huyện Tam Đường

Đăng lúc: 19-04-2018 05:02:00 AM | Đã xem: 43 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Kế hoạch số 246/KH - UBND

Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC nhà nước huyện Tam Đường năm 2018

Đăng lúc: 19-04-2018 05:00:00 AM | Đã xem: 43 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Kế hoạch số 62/KH - UBND

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải CCHC năm 2018

Đăng lúc: 19-04-2018 04:57:00 AM | Đã xem: 45 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

công văn số 221/UBND - NV

V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác Báo cáo công tác CCHC hàng năm

Đăng lúc: 19-04-2018 04:53:00 AM | Đã xem: 44 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Công văn số 145/UBND - NV

V/v theo dõi giao dịch của cá nhân, tổ chức sủ dụng dịch vụ của cơ quan hành chính nhà nước

Đăng lúc: 19-04-2018 04:45:00 AM | Đã xem: 39 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Báo cáo số 91/BC - UBND

Báo cáo kết quả đánh giá xếp loại chỉ số CCHC của UBND các xã, thị trấn năm 2017

Đăng lúc: 19-04-2018 04:42:00 AM | Đã xem: 38 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Báo caos 651/BC - UBND

Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Đăng lúc: 19-01-2018 03:55:00 AM | Đã xem: 139 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Báo cáo 650/BC - ĐKT

Báo cáo kết quả kiểm tra công tác CCHC năm 2017

Đăng lúc: 19-01-2018 02:39:00 AM | Đã xem: 100 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Số 2992/QĐ - UBND

Quyết định phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước huyện Tam Đường năm 2018

Đăng lúc: 19-01-2018 02:25:00 AM | Đã xem: 122 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Số: 446/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch áp dụng chung tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Đăng lúc: 04-01-2018 11:01:00 PM | Đã xem: 102 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Số: 1222/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Đăng lúc: 04-01-2018 10:56:00 PM | Đã xem: 160 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Số: 1100/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Đăng lúc: 13-12-2017 09:19:00 PM | Đã xem: 122 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Số: 2553/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động tại UBND huyện Tam Đường

Đăng lúc: 21-09-2017 11:21:00 AM | Đã xem: 124 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Số: 2554/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Đăng lúc: 21-09-2017 03:22:00 AM | Đã xem: 149 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

Phụ Lục CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

Phụ Lục CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2554/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của Chủ tịch UBND huyện Tam Đường)

Đăng lúc: 21-09-2017 03:18:00 AM | Đã xem: 110 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính

DANH MỤC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001: 2008 VÀO HOẠT ĐỘNG TẠI UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG

DANH MỤC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001: 2008 VÀO HOẠT ĐỘNG TẠI UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG

Đăng lúc: 21-09-2017 03:01:00 AM | Đã xem: 115 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cải cách thủ tục hành chính
1 2 3 4 5  Trang sau
 

Thống kê

  • Đang truy cập: 26
  • Hôm nay: 383
  • Tháng hiện tại: 5569
  • Tổng lượt truy cập: 1895188